Peygamberlik ve Vaat Oca07

Tags

Related Posts

Share This

Peygamberlik ve Vaat

Dört Okuyucu

#4: Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! Cünkü bize beslediği sevgi büyüktür, Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer! Rab’be övgüler sunun!

#3: Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Herkes: Sevgi

#2: Eski günlerde şöyle peygamberlik edilmişti: Sevgiyle kurulacak tahtı; sadakatle çıkacak o tahta — o Davut’un evinden olacak

#1: İşte Tanrı sevgisini aramızda böyle gösterdi

#4: Tek ve yegane oğlunu, onun aracılığıyla yaşam bulalım diye dünyaya gönderdi

#3: Bu yüzden Söz beden alıp aramıza geldi

#1: Ve biz de onun yüceliğini gördük

#2: … tek ve yegane olanın, Baba’dan çıkıp gelenin yüceliğini.

#3: Yeryüzünde yaşayan her insana gerçek ışık sağlayan dünyaya geldi.

#4: Eski günlerde şöyle peygamberlik edilmişti: Karanlıkta yürüyen halk şaşılası bir
ışık gördü; ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine büyük bir ışık doğdu.

Herkes: Sadakat

#1: Sevgiyle kurulacak tahtı; sadakatle çıkacak o tahta — o Davut’un evinden olacak

#3: Altıncı ayda Tanrı melek Cebrail’i Galile’deki bir kasabaya, Nasıra’ya gönderdi, orada bakire bir kız vardı, Davut’un soyundan Yusuf ile sözlüydü. Adı Meryem’di.

Herkes: Doğruluk

#2: Meryem Yusuf’la sözlüydü ama evlenmeden önce Kutsal Ruh’tan hamile kaldı. Kocası Yusuf doğru bir adam olduğundan ve Meryem’i herkesin gözü önünde utandırmamak için onunla sessizce ayrılmak niyetindeydi.

#4: Ama bir gün bir melek Yusuf’a rüyasında görünüp, “Davut oğlu Yusuf” dedi, “Meryem’i kendine eş olarak almaktan çekinme çünkü onun rahmindeki Kutsal Ruh’tandır.”

Attachments

Sayfa: 1 2 3 4