Yaşayan Tanrı Oca07

Tags

Related Posts

Share This

Yaşayan Tanrı

Anlatıcı: İsa yine hayran kaldı. Bu sefer adamın inancına ve zekasına hayret etti. Orada bulunanlara dedi ki:

İsa: Bütün İsrail’de ben böyle iman görmedim!

Anlatıcı: Sonra İlyas orada bulunanlara dedi ki:

İlyas: Bir de benim yanıma gelin.

Anlatıcı: Sonra öne gelerek onların da duyacakları şekilde dua etti:

İlyas: Ey İbrahim’in, İshak’ın ve İsrail’in Tanrısı olan Rab! Bugün bilinsin ki, sen İsrail’in Tanrısı’sın, ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab, bana yanıt ver! Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla.

Anlatıcı: O anda gökten RAB’bin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu.

2. Okuyucu: Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. “Rab Tanrı’dır!” dediler.

1, 2 ve 3. Okuyucular: Rab Tanrı’dır!

Anlatıcı: İsa, Romalı komutanın imanına şahit olunca duygulandı. Onu takip eden halka şöyle dedi:

İsa: Tanrı’yı tanıyıp nasıl biri olduğunu bilmesi gereken bütün İsrail halkı arasında böyle güven görmedim.

Anlatıcı: Ondan sonra İsa çıktı ve haberciler komutanın evine geldiklerinde hizmetçisinin sağ salim ayakta olduğunu gördüler.

1. Okuyucu: Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. “Rab Tanrı’dır!” dediler.

1, 2 ve 3. Okuyucular: Rab Tanrı’dır!

İsa/İlyas: Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının; titreyin O’nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler. Uluslar arasında “Rab egemenlik sürüyor!” densin.

Attachments

Sayfa: 1 2 3